Księgowość

Biuro rachunkowe Consalt świadczy usługi księgowe na najwyższym poziomie, co przekłada się na nieustanną satysfakcję ze współpracy oraz bezpieczeństwo prowadzonych firm. Dla każdego z klientów, nasi specjaliści przygotują indywidualną ofertę i poprowadzimy wszystie istotne kwestie, związane z finansami i księgowością.  Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do spotkania w naszym biurze – w Warszawie, na ul. Wąwozowej 11 (dzielnica Ursynów).

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • Sporządzanie planu kont oraz polityki rachunkowości,

 • Rejestracja dokumentów księgowych,

 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,

 • Sporządzanie deklaracji podatkowych,

 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,

 • Przygotowywanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy

Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów

 • Dokonywanie zapisów w księdze przychodów i rozchodów,
 • Przygotowywanie rozliczeń podatkowych PIT,
 • Sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT, VAT-UE,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia,
 • Roczne rozliczanie działalności,
 • Rozliczenia ZUS właściciela / właścicieli.

Rozliczanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych

 • Rozliczanie list płac, umów zleceń i o dzieło

 • Sporządzanie dokumentacji dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczącej pracowników/zleceniobiorców Klienta

 • Przekazywanie dokumentacji do ZUS za pośrednictwem programu Płatnik

 • Wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconych    wynagrodzeń oraz wysokości zobowiązań wobec ZUS

 • Sporządzanie rocznych rozliczeń PIT pracowników (PIT-11,IFT-1) oraz Klienta (PIT-4R, PIT-8AR, CIT-10 Z,)

Zasady współpracy z biurem rachunkowym

 • Do 5-go dnia każdego miesiąca klient dostarcza dokumenty do biura CONSALT na ul. Wąwozowej 11.jeśli nie zdąży w godzinach pracy biura, ma możliwość zostawienia dokumentów u ochrony. Jest to rozwiązanie stosowane w wyjątkowych przypadkach.

 • Do 10-go dnia każdego miesiąca wysyłamy pocztą elektroniczną informację  o zobowiązaniach wobec ZUS z tytułu składek opłacanych przez przedsiębiorców

 • Do 15-go dnia każdego miesiąca informuję o zobowiązaniach ZUS z tytułu wynagrodzeń.

 • Do 20-go dnia  każdego miesiąca wysyłam informacje o zobowiązaniach podatkowych (PIT,CIT, VAT)

Zakres naszych specjalizacji

Branża medialna

Posiadamy duże doświadczenie w obsłudze księgowej branży medialnej. Ścisła współpraca z prawnikami pomaga w wyjaśnianiu wielu spraw, związanych z prawami autorskimi i pokrewnymi.

Obsługujemy:

 • producentów spektakli teatralnych,
 • producentów programów telewizyjnych
 • dziennikarzy oraz prezenterów telewizyjnych i radiowych
 • twórców, artystów i wykonawców
Organizacje Pożytku Publicznego (OPP) i Fundacje

Organizacje pozarządowe posiadające własny system rozliczenia i ustawy regulujące działalność. Zazwyczaj, nie prowadzą też działalności gospodarczej, a ich obsługa wymaga dużego doświadczenia i wiedzy. Sprawnie radzimy sobie z nowymi wyzwaniami.

Branża
energetyczna

Rozliczenia innowacyjnych projektów, głównie związanych z odnawialnymi źródłami energii i projektowaniem pojazdów elektrycznych, nie stanowi dla nas problemu. Posiadamy doświadczenie w rozliczeniu dofinansowań z wielu programów i dotacji z Unii Europejskiej.

Handel
międzynarodowy

Obsługujemy firmy specjalizujące się w handlu towarami i usługami nie tylko na terenie Unii Europejskiej ale również na całym świecie. Wiemy, jak ważna jest odpowiednia gospodarka magazynowa.

Sektor usług
niematerialnych

Prawnicy, tłumacze, informatycy, architekci – branża, która charakteryzuje się współpracą z dużymi korporacjami oraz klientami indywidualnymi. Wyzwanie stanowi rozliczanie tego typu usług poza granicami kraju.

Agencje
nieruchomości

Obsługujemy firmy, które zajmują się obrotem i wynajmem nieruchomości.

Jak możemy Ci pomóc?

Zapraszamy do kontaktu. Postaramy się pomóc, w każdym przypadku.

Biuro Rachunkowe CONSALT prowadzi od lat nasze księgi rachunkowe. Usługi wykonuje rzetelnie ,zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości i wymogami ustaw podatkowych, co potwierdzają kontrole skarbowe.

Możemy liczyć w każdej chwili na fachową pomoc i konsultacje , nawet jeśli wykraczają poza zakres usług ustalonych w umowie.
Pracownicy biura CONSALT są kompetentni , uśmiechnięci i w każdej chwili gotowi do pomocy. Wykonuję swoją pracę z dużym zaangażowaniem.

Polski Instytut Odszkodowań
Olgierd Jatelnicki

Sprawdź cennik naszych usług